Marka


Bir mal ve hizmeti diğer bir mal ve hizmetten ayırt etmeyi sağlayan markalar, işletmelerin en değerli varlıkları arasında yer almaktadır.
Yaratılan marka değerinin etkin hukuki korumadan yararlanması amacıyla sunduğumuz marka hizmetlerimiz şu şekildedir;
 • Marka Tescili
  Tescili düşünülen işaretin Türk Patent Enstitüsü ya da yurt dışındaki ilgili kurumlar nezdinde tescil başvurusunun yapılmasından tescil belgesinin alınıp müşteriye iletilmesine kadar olan süreci içermektedir.
 • Marka İzleme
  Tescil ettirdiğiniz markanız ile karışıklık yaratabilecek benzer marka başvurularının yayınlandığı Resmi Marka Bültenleri’nin takip edilmesi ve size aylık izleme raporunun sunulması hizmetimizdir.
 • Marka İtiraz İşlemleri
  - Yayına itiraz: Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan benzer markalara itiraz edilmesi
  - Karara itiraz: Enstitüye yapmış olduğunuz başvurunun reddine yönelik karara itiraz edilmesi
© Levent Patent